Conducerea Asociației Județene de Șah Neamț

Funcția

Numele și prenumele

Nr telefon

Președinte

Sterca Mugurel

 

Președinte secție șah

Volcinsche Sebastian

 0787810656