Conducerea Clubuluie de Șah Bicazul

Funcția

Numele și prenumele

Nr telefon

Președinte

Volcinsche Sebastian

0787810656

Vicepreședinte

Dogaru lionida

 

Secretar

 Volcinsche Viorica